Bel ons op +31 (0) 475-404414


Houten kozijnen: mooi, eerlijk en veilig
Het houten product geeft u de zekerheid dat de sfeer binnen en de kou, tocht, geluid en ongewenst bezoek buiten blijft. Het is daarnaast ook veilig, comfortabel en gemakkelijk te bedienen. Het houten kozijn heeft een lange levensduur en is gemakkelijk aan te passen aan trends in kleur en eigen smaak, hoe vaak u maar wilt! Een product vervaardigd door Jöris Timmerwerken voldoet aan alle eisen waaronder natuurlijk ook de eisen die zijn gesteld in het Bouwbesluit ten aanzien van brandwerendheid en inbraakwerendheid.

En zijn veel redenen om voor een houten kozijn te kiezen:

Reparatie: Houten kozijnen hebben met inachtneming van de verwerkings- en onderhoudsvoorschriften een gemiddelde levensduur van circa zeventig jaar. Dat is over het algemeen langer dan alternatieve materialen, zoals de eerste generatie twintig tot dertig jaar oude kunststof kozijnen die momenteel grootschalig worden vervangen. Een houten gevelelement heeft in de gebruiksfase nog een aantal extra levensduurverlengende voordelen. Een inbraakpoging ontzet een kunststof of aluminium kozijn vaak dusdanig dat het element in zijn geheel vervangen moet worden. Bij houten kozijnen is reparatie of deelvervanging mogelijk.

Houten kozijnen, langere levensduur!

Brand: Houten kozijnen zijn veilig. Kunststof kozijnen moeten door toevoeging van allerlei middelen brandvertragend worden gemaakt. Efectis Nederland, centrum voor brandveiligheid in Rijswijk, stelde in 2012 na een aantal brandproeven vast, dat standaard KVT-gevelelementen ruimschoots voldoen aan de gestelde eis van brandwerendheid van binnen naar buiten (30 minuten) met gewenste overwaarde (6 minuten). De rookontwikkeling was bij de testen minimaal. Metingen in laboratoria bevestigen bovendien dat de emissie van schadelijke stoffen als koolmonoxide en waterstofchloride bij brand van een houten kozijn een fractie is van die van kunststof.

Onderhoud: Zoals de levensduur van een auto wordt bepaald door het gebruik en de periodieke servicebeurt, behoudt geveltimmerwerk het langst zijn functie bij een onderhoudsfrequentie die is afgestemd op de toegepaste kleur, detaillering en plaats aan de gevel. Wie er geen omkijken naar wil hebben, kan periodieke controle en onderhoud opnemen in onderhoudscontracten. En het voordeel van de overschilderbaarheid van hout is, dat zowel bestaande als nieuwe bewoners de gevel kunnen aanpassen aan hun eigen (veranderende) smaak en is de kleur voor buiten en binnen te variëren.Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op, de medewerkers van Jöris Timmerwerkenvoorzien u graag van de gewenste informatie.

Prestatie-eisen: Op het gebied van wind- en waterdichtheid, inbraakwerendheid, bedienbaarheid en isolatie is een kozijn een hightech product. Wie denkt aan kozijnvervanging, doet er dan ook goed aan zich enigszins in de materie te verdiepen. Een (te) snelle keus op basis van onjuiste of onvolledige informatie kan tot problemen leiden. Bij vervanging of nieuwbouw moet een afweging worden gemaakt tussen moderne comfort- en veiligheidseisen, esthetiek en de korte en lange termijn kosten. Dat vergt kennis. Jöris Timmerwerken informeert u hier graag over.

Goed geregeld

Inbraakwerendheid

De kans dat een inbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. (Nen 5096 / weerstandsklasse II)

Downloads

>> FSC® certificaat
>> KOMO-certificaat
>> Verwerkingsvoorschriften
>> Onderhoud gevelelementen
>> Algemene leveringsvoorwaarden